KASYS s.r.o., Guldenerova 9, 326 00 Plzeň

Hänel Rotomat® typ R400 - dokumenty v deskách

Hänel Rotomat® R400 nabízí vytvoření maximální možné úložné kapacity na určeném prostoru. Využití výšky vede až k 60% úspoře plochy oproti použití klasických úložných systémů se srovnatelnou kapacitou.

R400

Hänel Rotomat® typ R400 vytváří systém pro dosažení maximální úložné kapacity.

R400

Uložené spisy mohou být označeny čárovým kódem a čtečka připojená k řídící jednotce zajistí bezchybné snímání jednotlivých údajů a jejich případnou evidenci.

R400

Mikroprocesorová řídící jednotka zajišťuje rychlý přístup k požadovaným spisům vždy v ergonomicky optimální poloze pro obsluhu.

Řídící jednotka zajišťuje rychlost přístupu a přehled o dokumentech.

Způsob vyhledání dokumentu je závislý na velikosti a struktuře achivačního systému. U menších systémů je zvolena požadovaná police a logika řídící jednotky zvolí nejkratší trasu ze stávající k požadované polici.

R400

Práce s dokumenty je rychlá a pohodlná. Dokumenty jsou uloženy bezpečně v policích a jsou chráněny před působením vnějších vlivů, případně před nepovolaným přístupem. Barevné provedení je přizpůsobeno požadavkům na začlenění do interiéru.

Příklady realizovaných systémů ...

Plzeň
Statutární město Plzeň
Magistrát města využívá v současnosti 17 kusů rotačních kartoték Rotomat® typu R700 nebo R7-600 především v oblasti evidence vozidel a řidičů.
Plzeň
Plzeň
České Budějovice
Statutární město České Budějovice
Rotační kartotéky Hänel Rotomat® jsou využívány magistrátem města již od roku 2005. Provozováno je celkem 9 kusů systémů Rotomat® typ R700.
České Budějovice
České Budějovice
Mladá Boleslav
Město Mladá Boleslav
Rotační kartotéky Hänel Rotomat jsou využívány na odborech magistrátu již od roku 1994. V sočasné době jsou využívány 4 kusy systémů Rotomat® typ R700.
Mladá Boleslav
Mladá Boleslav
Tábor
Město Tábor
Dopravní odbor magistrátu města používá pro správu agendy 3 kusy rotační kartotéky Rotomat® typ R700. První dodávka byla realizována v roce 2004.
Tábor
Tábor

... přehled dalších referencí - Reference

Copyright KASYS s.r.o. 1992-2013