KASYS s.r.o., Guldenerova 9, 326 00 Plzeň

Hänel Rotomat® - ovládání a řídící jednotka MP 12 N

MP 12 N je nevyšším typem řídící jednotky pro administrativní Hänel Rotomat®

MP12

Řídící jednotka má integrovánu řadu funkcí pro obsluhu a správu spisové agendy nebo dokumentů. Jednotlivé řídící jednotky je možno propojit do větších celků. Rozsah funkcí umožňuje vytvoření autonomních systémů správy dokumentů.

MP12

Šíře nabídky a možnosti řídících jednotek Hänel umožňují přizpůsobení široké řadě různých požadavků na práci s dokumenty. Jednotlivé parametry lze trvale přizpůsobovat vzhledem k měnícím se požadavkům na správu spisovny nebo způsob manipulace s dokumenty.

Řídící jednotka a její možnosti jsou základem pro vytvoření odpovídajícího funkčního systému.

Komfort obsluhy systémů s řídící jednotkou
MP 12 N zajišťují následující funkce:

- rozšířená datová pole pro zadání informací o spisu
- možnost zobrazení nebo tisku různých přehledů - klávesnice v provedení odolném proti prachu
- klávesy pro přímou volbu základních funkcí
- informační texty a hlášení v 17 jazykových verzích
- řízení až 4 samostatných výdejních míst
- integrovaně 4 sériové porty pro připojení periferií
- vyhledávání dle řady kritérií
- řízení přístupu dle oprávnění.

Standardně je integrována možnost připojení přes rozhraní Ethernet a zajištění datové komunikace s nadřízeným systémem.

Řídící jednotka MP 12 N umožňuje obsluhu až čtyř samostatných výdejních míst. Systémy s více výdejními místy jsou využívány především v případech, kdy Rotomat® prochází přes více pater. Tímto způsobem lze realizovat centrální spisovnu procházející jednotlivámi patry budovy se zajištěným přístupem z každého patra. Výdejní místa mohou býd nad sebou nebo i proti sobě.

Interface řídící jednotky MP 12 N umožňuje připojit řadu periferních zařízení. Jako příklad lze uvést řídící počítač, snímač čárového kódu, tiskárnu, čtečku osobních průkazů ...

Řídící počítač - centrální systém spisové služby, archivu nebo kartotéky

Při propojení s řídícím počítačm je možno vytvořit rozsáhlé administrativní systémy se zajištěným centrálním přehledem a správou spisů. Aplikační programové vybavení je možno plně přizpůsobit požadavkům uživatele.

Příklady realizovaných systémů ...

Plzeň
Statutární město Plzeň
Magistrát města využívá v současnosti 17 kusů rotačních kartoték Rotomat® typu R700 nebo R7-600 především v oblasti evidence vozidel a řidičů.
Plzeň
Plzeň
České Budějovice
Statutární město České Budějovice
Rotační kartotéky Hänel Rotomat® jsou využívány magistrátem města již od roku 2005. Provozováno je celkem 9 kusů systémů Rotomat® typ R700.
České Budějovice
České Budějovice
Mladá Boleslav
Město Mladá Boleslav
Rotační kartotéky Hänel Rotomat jsou využívány na odborech magistrátu již od roku 1994. V sočasné době jsou využívány 4 kusy systémů Rotomat® typ R700.
Mladá Boleslav
Mladá Boleslav
Tábor
Město Tábor
Dopravní odbor magistrátu města používá pro správu agendy 3 kusy rotační kartotéky Rotomat® typ R700. První dodávka byla realizována v roce 2004.
Tábor
Tábor

... přehled dalších referencí - Reference

Copyright KASYS s.r.o. 1992-2013