KASYS s.r.o., Guldenerova 9, 326 00 Plzeň

Hänel Rotomat® - systém správy dokumentů

Spisy

Oblasti použití

Systém správy spisové služby je možno použít v řadě odvětví a oblastí. Jako příklady lze uvést státní správu, bankovní a finanční sektor sektor, oblast justice, zdravotnictví ...

Spisy

Přednosti:

- centrální uložení dat a informací o spisech
- vyhledání spisu na základě řady možných kritérií
- možnost optimalizace při manipulaci se spisy
- zadávání vstupních údajů pomocí snímání dat
- ochrana spisů před nepovolaným přístupem
- funkce sledující pohyb a manipulaci se spisem
- možnost rezervace spisu po jeho návratu

Rezervace

Rezervace jsou zárukou přístupu k požadovanému spisu neprodleně po jeho návratu do systému.

Spisy

Kontrola přístupu

Zabezpečení kontroly přístupu zvyšuje bezpečnost uložených spisů především v případech, kdy se jedná o citlivá data, jako jsou např. osobní spisy nebo bankovní účty.

Spisy

Pohyb spisu

Integrovaná funkce kontroly pohybu spisu zaznamenává veškeré prováděné manipulace. Záznamy jsou použitelné např. při dohledávání změn a aktualizací.

Příklady realizovaných systémů ...

Plzeň
Statutární město Plzeň
Magistrát města využívá v současnosti 17 kusů rotačních kartoték Rotomat® typu R700 nebo R7-600 především v oblasti evidence vozidel a řidičů.
Plzeň
Plzeň
České Budějovice
Statutární město České Budějovice
Rotační kartotéky Hänel Rotomat® jsou využívány magistrátem města již od roku 2005. Provozováno je celkem 9 kusů systémů Rotomat® typ R700.
České Budějovice
České Budějovice
Mladá Boleslav
Město Mladá Boleslav
Rotační kartotéky Hänel Rotomat jsou využívány na odborech magistrátu již od roku 1994. V sočasné době jsou využívány 4 kusy systémů Rotomat® typ R700.
Mladá Boleslav
Mladá Boleslav
Tábor
Město Tábor
Dopravní odbor magistrátu města používá pro správu agendy 3 kusy rotační kartotéky Rotomat® typ R700. První dodávka byla realizována v roce 2004.
Tábor
Tábor

... přehled dalších referencí - Reference

Copyright KASYS s.r.o. 1992-2013