KASYS s.r.o., Guldenerova 9, 326 00 Plzeň

Hänel Rotomat® - ovládání a řídící jednotka MP 0 N

Řídící jednotka a její možnosti jsou základem pro vytvoření odpovídajícího funkčního systému.

MP0

MP 0 N je kompaktní standardní řídící jednotkou administrativního systému Hänel Rotomat®. Samozřejmostí je možnost volby jazyka pro komunikaci s obsluhou.

Řídící jednotka MP 0 je standardně vybavena TFT zobrazovací jednotkou. Po zadání čísla požadované police je tato police dopravena nejkratší cestou do výdejního místa.

MP0

Obdobným způsobem probíhá obsluha s využitím integrovaného registrového vyhledávání. Pokud je použit poziční systém MFPS, je možno pro každou polici definovat její přesnou polohu zastavení ve výdejním místě.

Hänel mikroprocesorová řídící jednotka
MP 0A N nabízí řadu uživatelských funkcí:

- abecední registrové vyhledávání
- ruční nebo počítačové řízení
- snímání vstupních dat pomocí čtečky čárového kódu
- obsluhu ve dvou oddělených výdejních místech

V závislosti na použitém typu řídící jednotky je u systému Hänel Rotomat® možnost využít až 4 sériové vstupy pro připojení periferních jednotek, jako např. čtečky čárového kódu nebo tiskárny etiket.

Koncepce řídících jednotek umožňuje přizpůsobení specifickým podmínkám pro různé požadavky na správu spisové agendy.

Řídící jednotka MP 0 N umožňuje obsluhu dvou samostatných výdejních míst. Systémy s více výdejními místy jsou využívány především v případech, kdy Rotomat® prochází přes více pater. Tímto způsobem lze realizovat centrální spisovnu procházející jednotlivámi patry budovy se zajištěným přístupem z každého patra. Pokud je požadováno více výdejních míst než umořňuje řídící jednotka MP 0 N je možno použít řídící jednotku MP 12 N.

Rozšiřujícím modulem řídící jednotky je interface, která umožňuje připojit pomocí linky RS232 řídící počítač, snímač čárového kódu, tiskárnu ...

Řídící počítač - centrální systém spisové služby, archivu nebo spisovny

Při propojení s řídícím počítačm je možno vytvořit rozsáhlé administrativní systémy se zajištěným centrálním přehledem a správou spisů. Aplikační programové vybavení je možno plně přizpůsobit požadavkům uživatele.

Příklady realizovaných systémů ...

Plzeň
Statutární město Plzeň
Magistrát města využívá v současnosti 17 kusů rotačních kartoték Rotomat® typu R700 nebo R7-600 především v oblasti evidence vozidel a řidičů.
Plzeň
Plzeň
České Budějovice
Statutární město České Budějovice
Rotační kartotéky Hänel Rotomat® jsou využívány magistrátem města již od roku 2005. Provozováno je celkem 9 kusů systémů Rotomat® typ R700.
České Budějovice
České Budějovice
Mladá Boleslav
Město Mladá Boleslav
Rotační kartotéky Hänel Rotomat jsou využívány na odborech magistrátu již od roku 1994. V sočasné době jsou využívány 4 kusy systémů Rotomat® typ R700.
Mladá Boleslav
Mladá Boleslav
Tábor
Město Tábor
Dopravní odbor magistrátu města používá pro správu agendy 3 kusy rotační kartotéky Rotomat® typ R700. První dodávka byla realizována v roce 2004.
Tábor
Tábor

... přehled dalších referencí - Reference

Copyright KASYS s.r.o. 1992-2013